Z historie

KOSTEL SV. STANISLAVA

Jednolodní barokní stavba s průčelní věží postavena r.1677 F. E. z Oppersdrofu jako náhrada za starší kostel zmiňovaný v roce 1636. Na jižní fasádě kostela je atypicky umístěn znak Františka z Oppersdorfu a jeho ženy Anny Zuzany z r.1676.

48351_300

Slezská obec Bruzovice se nachází asi 5 km vzdušnou čarou od centra města Frýdek. Záměrně je třeba psát asi, protože Bruzovice jsou obcí, která se rozkládá podél údolíčka potoka Bruzovky, jež pramení na horním konci obce, na tzv. Bruzovském kopci. Celkově má obec na délku takřka 4 kilometry.
Nejvýznamnější a nejvýraznější architektonickou památkou je ve středu obce, na hraně údolí potoka Bruzovky stojící římskokatolický kostel sv. Stanislava. Kostel je zmiňován již v urbáři z roku 1636, ale dnešní nový zděný kostel byl vystavěn až za Františka Eusebia z Oppersdorfu v roce 1677.Významným prvkem, který dělá jinak poměrně strohý objekt zajímavým a nadšenci historie vyhledávaným, je atypicky umístěný alianční znak Františka z Oppersdorfu a jeho ženy Anny Zuzany v jižní fasádě kostelní lodi. Kolem kostela se nachází obecní hřbitov.

Záhadný znak Oppersdorfů na fasádě kostela

Znak Františka z Oppersdorfu a jeho manželky Anny Zuzany z Oppersdorfu rozené Bessové z roku 1676 na jižní fasádě kostela by nebyl ničím zajímavým. V našem případě je však hned jasné, že něco není v pořádku. Za prvé, tento útvar se skládá ze dvou částí: samotných dvou znaků a z desky s vytesaným nápisem „FGVOASGVOGB 16.76“ (= Franz Graf von Oppersdorf, Anna Susana von Oppersdorf geboren Beess). Na tom by ještě nebylo nic zvláštního pokud by však znaky nebyly umístěny vzhůru nohama. Deska je otočená přirozeně. Proč to tak je? Netušíme. Můžeme jen odhadovat, že znaky i kamenná deska původně tvořily jeden soubor, možná na jiném místě kostela před jeho pravděpodobnou opravou, a po opravě, kdy byly možná některé další kamenické prvky odstraněny, byly znaky i s deskou z původního místa sejmuty a osazeny na jiné místo. A je také velmi pravděpodobné, že tuto práci organizoval nějaký laik.
Zajímavé je i datum na desce 1676, které je dosti podobné s datem výstavby nového kostela v roce 1677.

Popis kostela sv. Stanislava

Kostel je tvořen poměrně strohou barokní stavbou na hraně údolí místního potoka. Pro vyrovnání terénu je jižní strana okolí kostela tvořena jakousi rampou jíž zpevňuje na jihu opěrná zeď se vstupní branou. Ta je ozdobena sochami sv. Anny a sv. Josefa. Od brány vedou dolů k silnici mohutné kamenné schody na jejichž konci se nachází sochy sv. Jana Nepomuckého a neznámé světice.
Samotný kostel je jednoduchá jednolodní obdélná stavba s polygonálně ukončeným neustoupeným presbytářem a půlkruhově zakončenými okny jež prosvětlují jak loď tak presbyterium. Po obou bocích presbyteria se nachází obdélné sakristie. Kostel tak v půdoryse tvoří takřka pravidelný katolický kříž. Ve středu jižní fasády je ke kostelu přistavěna drobná předsíň. V čele vstupní východní fasády se tyčí mohutná čtvercová věž ukončená barokní cibulovitou bání. Nad křížením střechy presbyteria a sákristií se tyčí nad hřeben střechy drobný sanktusník.

KOSTEL SV. STANISLAVA – GALERIE

P1140267.JPG  P1140265.JPG   KrasaPozdimu13 075.JPG   P1140271.JPG   P1140106.JPG   P1140091.JPG